Børn og unge

Børn og unge

Glyngøre er et dejligt sted for børn at vokse op

Der er trygge rammer, bl.a. et udbygget stisystem, og en nærhed til flot natur ved skov og strand, som de færreste steder kan byde på. Desuden er der flere steder etableret udfordrende legepladser fx på havnen og i byparken, ligesom nogle boligkvarterer selv har legepladser. Efterhånden som børnene har behov for flere udfordringer, er der mulighed for at deltage i mange forskellige foreninger og klubber, der har særlige børne-/ungetilbud. Se mere under fanebladet Sport og fritid.

Dagplejen

Dagplejen er et tilbud til børn i alderen 0-3 år. I dagplejen bliver barnet passet sammen med 3 – 4 andre børn af en dagplejer i dagplejerens eget hjem.

Dagplejen er kendetegnet ved, at børnene er i et privat hjem og at børnegruppen er lille – 4 børn + evt. gæsteplejebarn hos de fleste.

Læs mere om Skive Kommunes dagpleje her:

www.dagplejen-skive.dk

Vuggestue og børnehave

Glyngøre kan byde på en privat børnehave og vuggestue. Disse har fælles adresse og ligger i Kirkestræde med dygtigt personale, dejlig legeplads og samtidig tæt på skov og strand.

Læs mere på: www.snothasen.dk.

Folkeskole

Glyngøre har en velfungerende og udviklingsorienteret skole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 6. klassetrin. Skolen er beliggende midt i byen i flotte lokaler udstyret med moderne teknologi. Skolen er kendetegnet ved en høj faglighed med fx morgenlæsning for alle elever, aldersintegreret indskoling, udeskole samt en målrettet indsats omkring elevernes trivsel. Efter skoletid står en velfungerende skolefritidsordning parat. Der er stærk opbakning i lokalområdet omkring skolen, hvilket bl.a. betyder, at forældredeltagelsen er høj, når der er arrangementer.glyngore_skole
Læs mere:

Glyngøre Skole
Glyngøre Skole & SFO Facebook

To skoler fungerer som overbygningsskole for Glyngøre Skole. Se mere om disse på deres hjemmesider:

Roslev Skole

Dueholmskolen Nykøbing Mors
www.dueholmskolen.dk

Ungdomsuddannelser

Når de unge kommer i den alder, hvor de skal vælge ungdomsuddannelse, er der mange muligheder i henholdsvis Skive og Nykøbing Mors. Skive kan byde på teknisk skole, handelsskole og alment gymnasium. Nykøbing har både alment gymnasium, landbrugsskole og handelsskole.

Se mere om de enkelte uddannelsesinstitutioner her:

www.skivets.dk

www.skivehs.dk

www.skivegym.dk

www.morsoe-gym.dk

www.eucnordvest.dk