Byen og silden nr1

Byen og silden – Forsat

Mod øst og Kattegat har Limfjorden altid været åben, men mod vest har fjorden ofte været lukket i hundreder af år på grund af tilsanding. I 1825 brød havet senest igennem, og brakvandet i den vestlige del af fjorden blev til saltvand, og flere fiskearter kunne ikke længere leve i fjorden. Til gengæld kom nye arter – bl.a. sildene fra Nordsøen. Sild klarer sig godt i både brakvand og saltvand.
Brisling er også en sildefisk, der lever i Limfjorden. I modsætning til silden bliver den i fjorden livet igennem. Den er væsentligt mindre end silden –  10-16 cm. Brislingen bruges bl.a. til produktet Benfri Sild.

Der landes brislinger i Glyngøre (1983)

Brislinger sættes på spyd – klar til at blive røget på Glyngøre Fiskeindustri (1952)

Billeder udlånt af Sallingsund Lokalhistoriske Arkiv