Fiskehandlere og industri nr4

Fiskehandlere og industri – Forsat

Anders Priess blev gift og fik to sønner, Henning og Tage, der begge gik ind i firmaet.
I 1939 havde brødrene sammen med svogeren, Poul Græsborg, startet konservesfabrikken Glyngøre Fiskeindustri. Her producerede man flere forskellige konservesprodukter, bl.a. muslinger, mens man fortsatte produktionen af saltsild og tillige lavede krydderbrislinger.
Produktionen af fiskekasser blev indstillet i takt med, at fiskeriet i Limfjorden svigtede i løbet af 1960’erne, og fiskekasser af plastik erstattede trækasserne. I 2010 solgte Anders Priess’ barnebarn – han er opkaldt efter bedstefaren – huset til Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, som med indsamlede midler fra fonde og borgere har forvandlet kassehuset til en moderne forsamlingsbygning med stor respekt for det originale udseende inde og ude.

Familien Priess – ved bordet sidder Anders Martin Priess flankeret af tv Henning Carl Hausgaard Priess (senere direktør for Priess og Co) og th. Tage Hausgaard Priess (senere direktør for Glyngøre Fiskeindustri og Østers Compagniet i Nykøbing)

Der fremstilles fiskekasser ved kassehuset (1958)

Kroen (1959)

Tage Priess (1954)

Henning Priess (1950)

Billeder udlånt af Sallingsund Lokalhistoriske Arkiv