Industrien nr5

Industrien – Forsat

Succesen for Glyngøres fiskeprodukter var så stor, at fabrikken måtte hente arbejdskraft i hele landsdelen, På et tidspunkt havde virksomheden over 500 ansatte, og mange lokale husmødre fandt vej til arbejdsmarkedet på Glyngøre Fiskeindustri i 1960’erne
Tage Priess udvidede med nye produkter – dåsemakrel og tun bl.a. – og han etablerede en rejepillefabrik i Højslev ved Skive og en afdeling ved Gudnæsstrand i Thy.  Glyngøre Fiskeindustri oprettede også en afdeling lige syd for grænsen i Harrislee for at få foden inden for EF.
Anders Priess døde i 1957, men inden da havde sønnerne reelt delt virksomheden. Tage Priess fortsatte udviklingen af Glyngøre Fiskeindustri, mens Henning Priess førte Pries & Co. videre. Bl.a. med køb og salg af ål, men senere også med produktion af ørreder i dambrug. Hans to sønner, Anders og Nels, førte firmaet videre. Nels fra en afdeling i Frederiksværk på Sjælland og Anders fra det gamle firmahovedkvarter i Glyngøre. Produktionen voksende gradvist fra lokaler midt i Glyngøre. En ørredafdeling blev bygget ved Durupvej og i 1980’erne byggede Priess & Co.  et stort fabriksanlæg i det nye industrikvarter Hedelund to kilometer fra Glyngøre by. Her blev der bl.a. skåret fiskefileter og fremstillet andre produkter navnlig til eksport.

Sildetønder efterfyldes med saltlage.

Der losses muslinger på Glyngøre havn (1945)

Produktionen på Glyngøre Fiskeindustri (1960)

Personalet på Glyngøre Fiskeindustri (1953)

Tun ankommer til Glyngøre Fiskeindustri  (1948)

Billeder udlånt af Sallingsund Lokalhistoriske Arkiv